Inschrijving

  Ik doe mee aan: (verplicht)

  Persoonlijke gegevens

  Voornaam (verplicht)


  Achternaam (verplicht)


  Geslacht

  ManVrouw
  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

  Contactgegevens

  Straat + nr


  Postcode (0000 EE)


  Plaats


  Email (verplicht)


  Telefoonnummer (verplicht)


  Website / blog

  Inschrijving

  Inschrijving is definitief na ontvangst van de aanbetaling en dit inschrijvingsformulier. Restbetaling contant bij aanvang van de activiteit.

  Je kunt de aanbetaling overmaken op bankrekening: NL84 INGB 0002 6010 18 t.n.v. A. Kuijt o.v.v. de gekozen activiteit.

  Ik heb € aanbetaald.

  Aansprakelijkheid

  De processen waar deelnemers door heen gaan tijdens de activiteiten van ZiO kunnen intens en confronterend zijn. Daar het werk in eerste instantie niet als therapie bedoeld is en de trainer geen gekwalificeerde therapeut, maar musicus met veel therapeutische ervaring is, is het belangrijk te benadrukken dat een ieder geheel verantwoordelijk is voor datgene wat hij/zij voelt en ervaart. Niemand wordt op wat voor manier dan ook gepusht om iets te ervaren. Elke aktie van de deelnemer is steeds zijn/haar eigen keus.

  Opmerkingen

  Nieuwsbrief

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (Als je je alleen voor de nieuwsbrief wilt inschrijven dan kan dat door middel van het formulier onder het menu)
  ja ik wil de nieuwsbrief ontvangen

  Ondertekening

  Ondergetekende gaat akkoord met eigen aansprakelijkheid.
  ja ik ga akkoord

  Datum ondertekening (dd-mm-jjjj)