Mantra Koor ‘Gayatri

Het zingen van mantra’s brengt vrede, eenheid, geluk, liefde. Dat is eigenlijk wat alle mensen willen.

Omdat deze soms eeuwenoude mantra’s, uit andere culturen komen dan de onze, is uitleg van achtergrond en betekenis nuttig. Maar ook zonder uitleg werken de harmonieuze vibraties van de klanken in op je geest, die tot rust komt, juist ook door de herhalingen van de mantra. Dat geeft veel vreugde in een heerlijke vrije open sfeer. Ik zelf heb 48 jaar lang mantrazang beoefend o.a. in ashrams in India.

We kunnen afwisselend mantra’s zingen, van aardse dansende ritmische naar verheven transcenderende mantra’s.

We zingen mantra’s uit de Vedische traditie, maar ook uit de Boedistische, Sufi, Aboriginal, Native American, Joodse en Christelijke traditie. De herhaling van de mantra geeft ontspanning, Je hoeft niet je best te doen, geen prestatie te leveren, maar kunt juist meer naar je gevoel luisteren.

Wanneer: op iedere tweede zondagochted van de maand, van 10.00-12.30 uur. Op 12 januari is een een open introductie bijeenkomst, waarna je kunt beslissen of je meer wilt.

Daarna is de eerstvolgende mantrazang ochtend op 9 februari, 8 maart, 19 april ( let op Pasen valt op de tweede zondag v/d/ maand!) en 10 mei.

Waar: de ( prachtige) Ruimte op de Schattekerkerweg 1B Mijdrecht, ligt aan de kant van de Westerlandseweg.

Aanmelding en toegang: meld je aan via een mailtje of app. Alle mensen zijn welkom, geoefende en niet geschoolde zangers en zangeressen. Je hoeft niet mooi te kunnen zingen. Het gaat om het openen van de ruimte in je hart.

Kosten: De eerste keer heb je vrije toegang om kennis te maken. Daarna is de toegang € 10,- euro per keer. We gaan dan over op 5 of 10 ritten kaarten.

Minimum inkomens kunnen 10% korting krijgen.

Laat er vrede, licht en geluk zijn onder alle wezens van het universum Om Shanti Shanti Shantihi

Gayatri.

Gayatri Mantra