Inschrijving

Ik doe mee aan: (verplicht)

Persoonlijke gegevens

Voornaam (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Geslacht
ManVrouw
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Contactgegevens

Straat + nr

Postcode (0000 EE)

Plaats

Email (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Website / blog

Inschrijving

Inschrijving is definitief na ontvangst van de aanbetaling en dit inschrijvingsformulier. Restbetaling contant bij aanvang van de activiteit.

Je kunt de aanbetaling overmaken op bankrekening: NL84 INGB 0002 6010 18 t.n.v. A. Kuijt o.v.v. de gekozen activiteit.

Ik heb € aanbetaald.

Aansprakelijkheid

De processen waar deelnemers door heen gaan tijdens de activiteiten van ZiO kunnen intens en confronterend zijn. Daar het werk in eerste instantie niet als therapie bedoeld is en de trainer geen gekwalificeerde therapeut, maar musicus met veel therapeutische ervaring is, is het belangrijk te benadrukken dat een ieder geheel verantwoordelijk is voor datgene wat hij/zij voelt en ervaart. Niemand wordt op wat voor manier dan ook gepusht om iets te ervaren. Elke aktie van de deelnemer is steeds zijn/haar eigen keus.

Opmerkingen

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (Als je je alleen voor de nieuwsbrief wilt inschrijven dan kan dat door middel van het formulier onder het menu)
ja ik wil de nieuwsbrief ontvangen

Ondertekening

Ondergetekende gaat akkoord met eigen aansprakelijkheid.
ja ik ga akkoord

Datum ondertekening (dd-mm-jjjj)